Kontakt dla mediów: michal@lenczynski.pl

Organizatorzy protestu
prosimy o kontakt telefoniczny tylko w pilnych sprawach